Mengenal Siapa Nabi Muhammad SAW - TARBIYAH ONLINE

Mengenal Nabi SAW dan Ajaran yang dibawanya

Hot

Monday, November 6, 2017

Mengenal Siapa Nabi Muhammad SAW


Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi umat manusia secara keseluruhan. Ia bernama Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Mutthalib ibn Hasyim ibn Abdi Manaf, hingga nasabnya sampai kepada Ismail ibn Ibrahim yang juga merupakan Nabi dan Rasul utusan Allah.

Muhammad yang diutus oleh Allah merupakan sosok manusia biasa yang memiliki unsur kemanusiaan sebagaimana manusia lain. Sehingga, dirinya layak dan sangat pantas untuk diikuti. Kebaikan akhlaknya bisa didapati melalui kajian-kajian sirah/ kisah dari berbagai buku dan kitab yang telah ditulis oleh para pendahulu.

Muhammad adalah Nabi pembawa syari'at yang paling sempurna. Karena ia merupakan penyempurna syari'at "langit". Kehadirannya adalah untuk memperbaiki akhlak secara keseluruhan. Akhlak manusia sebagai hamba dengan Allah sebagai Tuhan, akhlak manusia terhadap sesama manusia, akhlak manusia dengan alam tempat ia hidup.

Diantara banyak sekali buku dan kitab yang dituliskan oleh ulama. Penulis sangat tertarik pada gaya penulisan yang dilakukan oleh Dr. Nizar Abazhah, seorang pakar sirah dari Suriah. Beliau membagi karya sirahnya kedalam berbagai benuk dan tema. Dimulai dari Kepiribadiannya. interaksinya bersama Sahabat-Sahabatnya, keluhuran akhlaknya di dalam rumah tangga bersama para Istinya, bagaimana perang-perang yang pernah dilalui oleh Muhammad di masa hidupnya. Serta bagaimana seorang Muhammad memimpin Madinah sebagai pusat peradaban baru di dataran Arab hingga menjadi cikal bakal wilayah kekuasaan Islam yang luar biasa hebat nan luas menyentuh Romawi dan Persia yang sudah duluan hadir.

Insyaa Allah, dalam blog ini, penulis akan merangkum beberapa tulisan karya Dr. Nizar Abazhah dalam berbagai bab, untuk membuat kta lebih mengenal siapa Nabi Mulia Muhammad SAW. Yang Allah jadikan ia sebagai sosok teladan terbaik.

No comments:

Post a Comment