TARBIYAH ONLINE: habib ahmad al badawi

Terbaru

Showing posts with label habib ahmad al badawi. Show all posts
Showing posts with label habib ahmad al badawi. Show all posts

Monday, February 26, 2018

QASHIDAH AS-SAYYID AHMAD AL-BADAWI RAHIMAHULLAH

February 26, 2018 0
Qashidah As-Sayyid Ahmad Al-Badawi
Hasil gambar untuk sayyid ahmad al badawi
Sya’ir As-Sayyid Ahmad Al-Badawi Radlhyallahu ‘Anhu ketika menziarahi Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam. (As-Sayyid Ahmad al-Badawi merupakan Quthub dari jalur keturunan Imam al-Husein Radhiyallahu ‘Anhu)
اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم
اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammad Yâ Rabbi shalli ‘alayhi wasallim
Yaa Allah limpahkanlah rahmat ta’dzim pada Nabi Muhammad Saw. Wahai Tuhanku limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan padanya.
إن قيل زرتم بما رجعتم ياأکرم الخلق ما نقول
In qîla zurtum bimâ raja’tum yâ akromal khalqi mâ naqûlu
(Ketika Sayyid Ahmad al-Badawi sampai di Raudhah, beliau duduk di hadapan makam Nabi Saw. dan berkata): “Ketika orang-orang bertanya pada kami: “Apa yang kamu bawa pulang setelah menziarahi makam Nabi Saw? Wahai hamba yang paling mulia dari semua umat manusia, apa yang akan kita jawab?”
قولوا رجعنا بکل خير واجتمع الفرع والأصول
Qûlû raja’nâ bikulli khairin Wajtama’al far’u wal ushûl
(Kemudian Sayyid Ahmad al-Badawi mendengar suara dari dalam ruangan makam Nabi Saw yang berkata): “Katakanlah: “Kami datang kembali dengan membawa segala kebaikan, Dan telah berhimpun dari generasi yang lalu dan yang sekarang.”
اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم
اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammad Yâ Rabbi shalli ‘alayhi wasallim
لولا ك يازينة الوجود ماطاب عيشی ولا وجودی
Laulâ ka yâ zînatal wujûdi Mâ thaba ‘aisyî wa lâ wujûdî
“Jika bukan karena Engkau wahai perhiasan dunia (Rasulullah Saw), Maka niscaya tidak akan berbahagia hidup dan keberadaanku.”
ولا ترنمت فی صلاتی ولا رکوعی ولا سجودی
Walâ tarannamtu fî shalâtî Walâ rukû’î walâ sujûdî
“Dan tidaklah aku beribadah hanya melalui shalatku, ruku’ ku maupun sujudku saja.”
اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم
اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammad Yâ Rabbi shalli ‘alayhi wasallim
أيا ليالی الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي
Ayâ layâlîr-ridha ‘alainâ ‘Ûdî liyakhdlarra minka ‘ûdî
“Wahai malam (kelahiran Rasulullah Saw) yang penuh dengan keridhaan Ilahi.. Berulanglah lagi agar menjadi menghijau tentram jiwaku ini.”
عودي علينا بکل خير بالمصطفی طيب الجدود
‘Ûdî ‘alaynâ bikulli khairin bil Mushthafâ thayyibil judûdi
“Telah datanglah semua kebaikan, Dengan berkah al-Musthafa yang penuh kedermawanan.”
اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم
اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammad Yâ Rabbi shalli ‘alayhi wasallim
بالله صلنی فداك روحی ذبت من الهجر والصدود
Billâhi shilnî fidâka rûhî Dzubtu minal hajri washshudûdi
“Demi Allah, sampaikanlah pada penebus jiwaku (Rasulullah Saw) Aku akan bingung dan bersedih sekiranya tidak mendapatkan syafa’atmu.”
أنا الذی همت فی هواکم يوما أراکم يکون عيدي
Analladzî himtu fî hawâkum yaumân arakum yakûnu ‘îdî
“Daku hamba yang sangat mencintai Engkau.. Sungguh hari dimana aku dapat berjumpa denganmu adalah hari rayaku“
اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم
اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammad Yâ Rabbi shalli ‘alayhi wasallim
ثم الصلاة علی نبينا وأله الرکع السجود
Tsummash-shalâtu ‘alâ nabiyyinâ wa âlihir-rukka’is-sujûdi
“Kami akhiri dengan shalawat pada Nabi kami, dan keluarganya yang selalu ruku’ dan bersujud.”
اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم
اللهم صل علی محمد ؛ يا رب صل عليه وسلم
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammad Yâ Rabbi shalli ‘alayhi wasallim
Video bisa dilihat disini atau bisa juga disini dengan versi irama berbeda. Dan juga versi Habib Syech.

Read More